HOME

page is under construction

आम्ही आरोग्य ,धनसंपदा ,मनोरंजन ,व सेवा यावर मार्गदर्शन करतो  

प्रश्न विचारण्यासाठी क्लिक करा

Click HERE

पथ्य :दूध,साय,गॉड ताक,दही+मिरपूड,तेल,लोणी,तूप,भाजून तांदूळ,ज्वारी,बाजरी,मूग,मुगाची डाळ,तांदुळाची,भाकरी,,सातू ,सुकीचपाती कुळीथ ,उडीद, चवळी ,वाटाणा ,हरभरा .राजमा ,नाचणी ,सोयाबीन ,ओटस ,हातसडीचा तांदूळ ,तूर,मसूर,पालक ,राजगिरा.मुळा ,चाकवत ,तांदुळजा ,माठ ,चुका ,मेथी अळू ,शेवगा पाने ,शेपू,सलाड दुधी भोपळा ,पडवळ ,कार्ले ,दोडका ,टिंडा ,हादगा फुले ,रताळे ,बटाटा,सुरण,शिंगाडा ,राजगिरा ,कांदा काटेरीवांगी ,गाजर,तांबडा भोपळा