HOME

Housing society मध्ये सुरक्षेसाठी (for security cc Tv )
लाखो नव्हे कोट्यावधी रूपये खर्च केला जातो.परंतु आरोग्य सुरक्षेसाठी
काहीच उपाययोजना केलेली दिसत नाही.त्यासाठी गरज आहे बेस्ट फुड
(organic + nano technology AYURVED  आयर्वेद).बेस्ट पाणी ( अल्कली वॉटर)
बेस्ट हवा व फिटनेस गँजेट. त्यामुळे आपले व मुलाबाळांचे आरोग्य ठिक राहुन
 आयुष्य आनंदी बनते. ह्या संबंधी माहीती व डेमो आमचे expert तुम्हाला
देतील.आपण तो पहावा.अशी विनंती आम्ही
सोसायटीचे चेअरमन/सेक्रेटरीना करत आहोत

http://www.cmitra.com/healthshop.html

सर्वं आयुर्वेदिक लेख
All Ayurvedic Blogs read click here

                                                         

FORM  Pl fill so we meet you for more benfit


                                                                     

FOR  BEST  FOOD, BEST  WATER,BEST  FOREST  AIR  PL CLICK HERE

MORE  DETAILS  CLICK ON  IMAGE BELOW
       

 HOME


 


  

AGMARK  Rs.71 per 250gm Door Delivered  

GOLD  MEDAL  from International Institute  for  OMEGA 3 health product   RESPONSE ROASTED  " JAVAS " Flex SEEDS   rich in OMEGA3
 
 
 
 Pl  see VIDIEO on Alvel Omega 3 products
 
 
 
 

 
  https://sites.google.com/site/sudarshanenterprises111/

FOR  DETAILS
 


 
  X