HOME     FILL  FORM       FILL FORM   HAVE  YOU  TAKEN HOME  LOAN  ?  Good News for you                FONT  PROBLE  Pl right click  and click on Encode 8 

FINANCIL PLANNER  FOR  FAMILY

Your  Dream of  CAR  &  House can be achieved because you are going to get         Rs.One Crore  Take  our Advice  FILL FORM

आपण तिसाव्या  वर्षी कार  व घराचे स्वप्न पुरे करू शकता कारण आपल्याला  एक  कोटी रुपये मिळणार असतात    FILL  FORM

  ग्राहक मार्गदर्शक तज्ञ All  of  you  aware  that  since 1 Sept 2010 there  are  lot of changes in Insurance Industry . Many  people  do not know  the  extra  ordinary  features  of  CLASSIC  LIFE  pilocy  of Birla Sunlife Its an  ULIP   Premium  is  Rs25000 p a.  but  in @  about  20  to 25 years ,this  makes  you   Karodpati करोडपती good amount  for  Retirement ,We suggest  other  Investment take a Home for  35  lacs ,we shall  help you in locating in good  located Huose. In  Twenty five  yrs  you can pay  off  loan   and you  can have  earning and  Fund  of Rs One crore. Pl note  in  ULIP ,money  grows  with  चक्रवाढ interest (चक्रवाढव्याज )   and that is  the  only  invest  gives tax benfit . Also  we  suggest  Mediclaim by  starlife  preimium about Rs14950 for entire  family and your  OPD  is also  covered  to certain limits  this is investment helps  you  on tax saving .Pl  forward  this Page  to  yr  friends
मराठी  भाषांतर
आपल्याला माहित आहे का? एक सप्तेम्बेर२०१० पासून  insurance  धंद्या मध्ये मोठे  बदल घडत  आहेत
बऱ्याच   लोकांना माहित  नाही  हे  की  चक्रवाढ  व्याजनी  पैसे  वाढणारे प्लान आहेत . क्लासिक  LIFE
हे बिरला सन लायीफ      ची  ULIP  पोलिसी मध्ये  हप्ता आहे  रु २५ हजार  वार्षिक  आजे आपल्याला वीस पंचवीस  वर्षांनी आपण  करोडपती बनता एक  चांगली  रक्कम सेवा निवृत्ती साठी  . त्याच बरोबर आपण एक पस्तीस  लाखाचा  flat   घेऊ शकता  जो आपली गुंतवणूक चांगल उतपन्न देणारी असेत  व  होऊ शकते स्वताच्या   मालकीचा SERVICE   APARTMENT   जे  आपणाला  मिळते  बारा ते  पंधरा लाखात  . सर्व सुविधा उपलब्ध  जेवण बनवण्याचे  कष्ट नकोत   कार  इस्त्री धुणे  indoor gems करमणुकीसाठी  TV 

                                                                                                     

काही   समाज  आणि गैरसमज
LIC  सरकारी आहे >>   चूक
जशा बँका  अनेक  पण  त्यांचे  कंट्रोल  करणारी   RBI  त्याच प्रमाणे  insurance   कंपन्या चे  आहे  IRDA  च्या  अंदर
बिरल सन लैईफ़  ह्यात  बिर्ला  शंभर  वर्ष  तर सन लैइफ़  ३००  वर्षे  जुनी  आहे   LIC  ५५  वर्षे  जुनी आहे
भारतात  फक्त  ५-६  टक्के   लोक insurance   चा  कवर आहे ULIP  प्रथम    बिरल सन लैईफ़   ने आणला .काम  करत  नाही  होत नाही म्हणून  नवीन  ३०  कंपन्या न  बोलवावं लागल

  

          <PLANS KEEP  ON CHANGING TIME TO TIME      >>>>>PAGE  2