HOME
RESPONSE   pl fill in 

 Electrical  CMITRA BAZAR
AYURVED
 PROMOTION Investment
 
विज गेली क़ी आपल्याला आठवते मेणबत्ती.
आता सोलर पावर असताना
सर्व चालु ते पण free* ( t&c apply)
Tv 100 w
2 Tube 100 w
Fan 100 w
Misc 200 w
Total ½ Kw

फायदेशीर गणित
१kw सोलर पँनलचा खर्च ७०००० रू ते २००० kWh(युनीट)वर्षाला
 तयार करतात . १०रू/युनीट प्रमाणे
रू.२०००० म्हणजे @३०% नफा.(शेअर मार्केट हून जास्त रिटर्नस् )
पहीले ३½ वर्षात पैसे वसुल नंतर @३० वर्षे free power. Battery
 देखभाल खर्च ४५०० रू per year तो वजा करून रहातात रू.१५५००
http://www.cmitra.com/ssolar.html